Moralens slakter

Få snakker høyere om narkotika i USA enn Ethan Nadelmann. Den kjente aktivisten og akademikeren mener straffene skader mer enn stoffene. 

Intervjuet sto på trykk i =Oslo nr. 7/2012.

Ethan Nadelmann
må være den mest utdannede mannen jeg har intervjuet. Han nøyde seg ikke med tre grader fra Harvard. Han har også mastergrad fra London School of Economics. Blant fagene er juss og internasjonale relasjoner. Det gir ham god grunn til å snakke om ruspolitikk, noe han også har undervist i ved Princeton University.

Han sier at krigen mot narkotika fører til brudd på menneskerettigheter. Når moral styrer ruspolitikken, kommer vitenskapen i andre rekke. Vi møtte ham da han besøkte Oslo Freedom Forum i mai. Han leder organisasjonen Drug Policy Alliance, med støtte fra milliardæren George Soros.

Det han sier, sjokkerer noen og provoserer mange. Den innfødte newyorkeren forklarer bakgrunnen for sin kampsak: å lempe på forbudet mot narkotika.

– Jeg vokste opp i en tradisjonell, religiøs familie. Da jeg gikk på college i Montreal, var det like naturlig å røyke marihuana som å drikke alkohol. Noen ble arrestert, og det opplevde jeg som galt. Da jeg senere studerte juss, ville jeg fokusere på kriminalitetens internasjonalisering. Jo mer jeg leste og intervjuet folk, jo klarere så jeg det store gapet mellom vitenskapen og folks forestillinger.

Den såkalte «War on drugs» startet i USA på 1960-tallet. Nadelman mener myndighetene burde stilt seg noen spørsmål først: Vil forbud gjøre stoffene mer eller mindre farlige for brukeren? Hva koster det å fengsle alle narkotikaforbryterne? Hvor mye kriminalitet kommer i kjølevannet av forbudet?

– Dessverre stilles spørsmålene nesten aldri, sier han. – For de fleste unge er det mer skadelig å bli arrestert enn å bruke narkotika. I USA kan tidligere straffedømte miste stemmeretten. Det kan også bli vanskelig å få jobb og utdanning.

Han påpeker også urettferdigheten i straffesystemet. Selv gikk han fri som hasjrøykende student ved Harvard. Resurssterke venner som også brukte stoffet, fikk senere fine jobber. Det er verre for den som har feil hudfarge, eller er fattig. Narkotikiske stoffer ble ikke en gang forbudt i USA før nye innvandrere begynte å bruke dem.

– Opium har vært brukt i tusenvis av år verden over. I 1800-tallets USA var de fleste brukerne middelaldrende, hvite kvinner. De var ikke mer klar over sin avhengighet enn kaffedrikkere er i dag. Ingen tenkte på forbud, for ingen ville ha bestemor eller tante i fengsel. Så ble bruken utbredt blant kinesiske innvandrere, og sank blant hvite kvinner. Da fikk vi opiumslovene, som ble starten på den globale kriminaliseringen av narkotika.

Etter hvert ble narkotikabruk et påskudd for å fengsle både innvandrere og annerledes tenkende. I dag er nettopp fengselsindustrien blant Nadelmanns største motstandere. I USA kan private bedrifter tjene penger på å drive fengsler. Jo større belegg, jo mer profitt. Fengselsindustrien har stor politisk innflytelse.

– I California er fengselsvaktenes fagforening den mektigste i staten. Tenk deg en forening der medlemmene vil opprettholde et høyt antall fanger, og blir talsmenn for strengere lover. En rekke yrkesgrupper er sysselsatt i og rundt fengselssystemet.

Staten California bruker 9,6 milliarder dollar på fengselssektoren hvert år. Til sammenligning brukes 5,7 milliarder på høyere utdanning. USA har en fjerdedel av verdens fengslede befolkning, men bare en tjuendedel av verdens totale befolkning. En halv million amerikanere sitter inne bare for narkotikaforbrytelser. I tillegg kommer alle som er fengslet for annen kriminalitet i kjølevannet av narkoindustrien.

– Min organisasjon vil behandle rusavhengighet som et helseproblem, men ansatte i kriminalsystemet er blitt fanatikere. Når jeg vil redusere HIV og hepatitt ved å dele ut rene sprøyter, er motstanderne typisk politi og statsadvokater.

Det vi kaller narkotikaproblemer, skyldes mye annet enn stoffene i seg selv, mener Nadelmann. Moderat rusbruk blir først farlig når du ikke kjenner innholdet av det du kjøper på gata, når du må oppsøke kriminelle, når prisen er skyhøy og du risikerer fengsel.

– Myndighetene må slutte å gjøre rusmidler mer skadelige enn de trenger å være. Det er en misforståelse at ulovlige stoffer er mye mer helseskadelige enn alkohol, men forbudet gjør dem skadelige. I USA hadde vi alkoholforbud mellom 1919 og 1933. Det førte til mye organisert kriminalitet. Samtidig ble hundretusener blinde, forgiftet eller drept av smuglersprit. I Chicago ble Al Capone en rik og mektig gangster på sprithandel. I dagens Latin-Amerika ser vi denne situasjonen ganger femti.

Latin-Amerika er kanskje det området i verden som lider mest under dagens ruspolitikk. Regionen er storleverandør av stoff til verdensmarkedet, og narkobander blir styrtrike. I 2006 erklærte Mexicos president full krig mot bandene, noe som bare økte volden. Siden den gang er 50 000 mennesker blitt drept i landet.

– Noen steder blir bandene mektigere enn staten. Staten er kanskje ikke spesielt effektiv eller rettskaffen, men den er likevel bedre enn kriminelle nettverk. Kofi Annan ser at det samme kan skje i Vest-Afrika hvis ingenting gjøres. Dessverre følger afrikanske land i fotsporene til den politikken som har mislyktes andre steder. Annan er en forsiktig mann, men han ble likevel med i The Global Commission On Drug Policy.

Denne kommisjonen ble dannet av tre tidligere presidenter — fra Brasil, Colombia og Mexico — i fjor. De fikk med seg politikere og intellektuelle, deriblant vår egen Thorvald Stoltenberg. Formålet er å fremme en vitenskapelig basert debatt om narkotikapolitikk. Medlemmene mener krigen mot narkotika har mislyktes. Strenge lover har bare ført til mer vold og organisert kriminalitet. Kommisjonen vil avkriminalisere all befatning med narkotika som ikke skader andre.

– Folk glemmer at det fantes en tid da disse stoffene var lovlige. Forbudet er ingen naturlov. Vi er kvitt de fleste morallover begrunnet i religion, men det er annerledes med rusmidler. Der straffer vi folk som bare skader seg selv. Nye lover blir skapt uten humanitært grunnlag. Jeg møtte en lege på sprøyterommet i Oslo som før hadde behandlet kreftpasienter. Da fikk han bruke enhver medisin som hjalp dem. Når han behandler heroinavhengige, får han ikke lov å bruke visse medisiner, selv om han vet de gir best lindring. Krigen mot narkotika forbyr leger å bruke sin kunnskap. Kriminologien får også sine grenser definert av staten, uten vitenskapelig grunnlag. Amerikanske myndigheter tier ihjel forskningsrapporter som antyder at rusmidler er mindre skadelige enn de tror, og som viser gode resultater av skadereduksjon.

Med skadereduksjon menes tiltak som kan bedre livet til de rusavhengige, og begrense stoffenes skade på samfunnet. Her mener Nadelmann at tre ting må skje: For det første må vi slutte å straffe besittelse av små mengder stoff til eget bruk. Brukerne skal kun straffes hvis de kjører bil eller på annet vis er til fare for andre. Her fremholder han Portugal som et forbilde. Der behandles rusbruk som en sak for helsesektoren. Bruken har verken gått opp eller ned siden praksisen ble innført, men mange vanskeligstilte slipper å havne i fengsel. Politikken gir en helsegevinst for brukerne og økonomisk gevinst for samfunnet.

Nadelmanns andre råd er full legalisering av cannabis, bedre kjent som hasj og marihuana. Han påpeker at få blir avhengige av stoffet, og at det er lite helseskadelig. Halvparten av alle narkotikarelaterte arrestasjoner i USA handler om besittelse av cannabis. Det samme gjelder mange andre land. Det store flertall av verdens narkotikabrukere, bruker kun dette stoffet. Hvorfor bruke milliarder av dollar på å prøve å håndheve en lov som ikke lar seg håndheve? spør Nadelmann.

Noen mener cannabis er en inngangsport til andre stoffer. Nadelmann mener det skyldes kriminaliseringen, ikke stoffet i seg selv.

– Ved å legalisere cannabis, unngår vi at brukerne får kontakt med kriminelle miljøer. Det har Nederland vist oss med sin kvasi-legalisering.

Hans tredje råd er å utvide heroinprogrammer. Tunge brukere må få tilgang til stoffet på en slik måte at skader reduseres, både for dem og samfunnet. Her har Sveits vært en pionér. Med sitt høye prisnivå var landet en gang et mekka for doplangere. Zürich hadde et stort åpent marked, akkurat som Oslo. Strenge lover fikk ikke bukt med problemet. I dag har Sveits noen av Europas mest liberale narkotikalover. Siden 1991 har de delt ut ren heroin til tunge brukere. I 2008 besøkte =Oslo heroinklinikken Zokl 2 i Zürich. Her var halvparten av heroinbrukerne i jobb. Overlege Adrian Kormann fortalte at heroin produseres lovlig i enkelte vestlige land. Australia har store plantasjer som patruljeres av hæren, før kjemiske prosesser skaper det endelige stoffet. Klinikkene får altså ikke heroin fra mafiaen.

Etter ti år med heroinutdeling og tilhørende hjelpetiltak i Zürich, var antall narkotikarelaterte dødsfall halvert. Rekrutteringen av nye heroinbrukere var sunket med 82 prosent. Sprøyter med heroin må settes på klinikken, og kan ikke selges videre. Brukerne får også hjelp med sosiale problemer og sykdommer. Kriminalitet og hjemløshet er kraftig redusert blant deltakerne i heroinprogrammet. Forskningen er publisert i tidsskriftet The Lancet.

– Heroinklinikker er det viktigste tiltaket for å slå beina under kriminelle nettverk, sier Nadelmann. – Det fins knapt en kriminell organisasjon som ikke tjener penger på den svarte narkotikaindustrien. FN har estimert at den utgjør åtte prosent av all global handel. Folk tror at forbud er den ultimate måten å regulere rusmidler på. Feil. I den grad de blir regulert, er det kriminelle bander som står for reguleringen. Vi får et svart marked som ikke tar hensyn til menneskerettigheter. Også myndighetenes krig mot narkotika står for store brudd på menneskerettigheter. Rusmidlene sprer ikke HIV. Urene sprøyter sprer HIV.

Nadelmann roser Norge for å ha innført sprøyterom og metadonprogrammer. Han er også fornøyd med vår regulering av alkohol, som han mener bør bli modell for regulering av cannabis.

– Eldre mennesker kan synes dette høres vel radikalt ut. De vil bli overrasket når de ser at cannabis er mindre farlig for mange enn alkohol. Noen kan også legge alkoholisme bak seg ved å bruke cannabis. Det er bedre for familiene deres. Nå håper jeg at Norge begynner med heroinprogrammer, slik som seks andre europeiske land. Det fins verken helsemessige eller økonomiske grunner til å la være.

På ett område mener Nadelmann at USA har kommet lengre enn Norge. I senere tid har det skjedd en revolusjon når det gjelder cannabis. Den kommer ikke fra politisk toppnivå, men fra lokale myndigheter og folk flest. 16 stater har legalisert stoffet som medisin. I Norge ble cannabis solgt lovlig på apotek fram til 1965. Hva skjedde egentlig etterpå? Nadelmann mener at amerikansk moralisme fikk styre narkotikapolitikken verden over. Men de som var unge på 1960- og 70-tallet, tok slett ikke avstand fra cannabis. Tvert imot ble det et motedop, i form av hasj og marihuana. Nadelmann forteller en historie fra Harvard:

– Jeg husker en fest hvor noen hadde laget brownies med marihuana. En professor kom innom og visste ikke hva som var i kakene. Han spiste for mye. Midt på natta våknet han med en plagsom religiøs opplevelse. Neste dag ble vi innkalt og spurt hva som skjedde. Vi fortalte sannheten, og fikk klar beskjed om å ikke gjenta det. Det var en ansvarlig måte å takle vår noe uansvarlige oppførsel på. Flertallet av studentene røkte marihuana. Noen røkte for mye, men de fleste var moderate brukere.

Nadelmann kan forklare endringen i amerikanernes syn på cannabis. I 30-40 år har halvparten eller mer av landets 18-åringer prøvd det. I dag er de ikke bare tenåringer, men også tenåringsforeldre. Tre amerikanske presidenter på rad har røkt marihuana. Clinton påsto at han ikke inhalerte. Bush ville ikke helt innrømme det, men ble avslørt av en venn. Obama innrømmer å ha brukt det mange ganger, selv om han i dag tar avstand. Etter at medisinsk marihuana ble innført, forbindes ikke stoffet lenger med en skoletrøtt tenåring. Det knyttes til eldre mennesker med MS, kreft, angst eller søvnproblemer.

I vår fikk Nadelmann også støtte fra uventet hold. Den kjente evangelisten Pat Robertson mener cannabis må behandles som alkohol i lovverket. 81-åringen er sjokkert over hvor mange unge som blir hardkokte kriminelle etter fengsling for besittelse av små mengder narkotika. Det kan umulig harmonere med kristne og konservative ønsker om å bekjempe kriminalitet, mener han.

72 kommentarer

Filed under Lagt ut på Lesernes VG, Temaartikkel

72 responses to “Moralens slakter

 1. Magne D. Antonsen (VG)

  Bra blogg, Kari!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [æ] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  Liker

  • Magne D. Antonsen. Jeg fant ikke deg på vg.no!
   Så legger en link her!

   Mvh Natali
   http://inspirato.blogg.no/1321271102_kjre_rosablogger_ja_d.html

   Liker

  • Bra artikkel det må jeg si først…
   <legalisering er jeg en viss grad for når det gjelder marihuana, det er en plante ikke no kjemiske stoffer som inblandes. Og ja vet mange er imot dette fordi dem mener at det fører til videreutvikling til heroin osv. Selv vet jeg flere som holder seg kun til en "joint" og det er der det må stoppe. En vennegjeng som tar seg en joint på det ene rommet og en gjeng alkohol på det andre. Hva vil være forskjell ? Da tenker jeg ikke på blanding av stoff og alkohol for det blir noe annet. Jeg vil med nesten sikkerhet si at det rommet med marihuana er rolig, flåsette og evt spiller eller denslags, ikke no bråk. Går man over til det andre rommet, hører man dem før man når døren, bråk, tøffer seg etc. Så jeg mener alkoholen skader mere, selv hjernecellene dør.
   Det man frykter som alle andre er at suget etter noe sterkere skjer ved at man legaliserer osv. Ja for noen, men det er også mange unntak.
   Kreftpasienter har veldig god utbytte av å ta seg en " blås" mange sier det er den beste medisinen, så vet om en som får canabis preparat, og er fornøyd med det. Hadde ikke klart smertene uten.
   Da kan man jo stille seg selv, om man evt kan få denslags på apotek etc, til eget forbruk.
   Tror ikke jeg noen gang har hørt om en med bare marihuana har vært involvert i større saker, det er det somregel alkoholens virkning som forårsaker, er en grunn til at man blir såkaldt fyllesyk.
   Jeg sier ikke jeg er for legalisering uten at man har full oversikt, men synes heller man burde tenke på mere oversikt over alkoholens virkning på folk ute på gatene. Hvor mange kriminelle er rusa på alkohol ? Vet ikke men en tanke som slår meg. Ingenting som er kjemisk er bra, hvis det ikke blir brukt til rett formål. Men det er Norge i et nøtteskall. Som han det var skrevet om nå, bare legene kunne gi han den kreft medisinen han trengte som dem har på sykehuset vil han kanskje leve til han er 70 år. Men Nei det fikk han ikke, selv om dem har bøtter og apann av det. For Norge har ikke brukt det før. Så han må selv belale i utland osv. Det sier vel nok om at legalisere ufarlig marihuana ( hvis det ikke trigger til større bruk) vil ikke skje. Sørgelig for dem som virkelig trenger disse tingene for sitt liv. Men alkohol som dreper det er lov. Snodigt, men skjønner skeptissen også. Bare prøver sette meg inn i begge situasjoner

   Liker

 2. Lover og forskrifter endres for å forbedre samfunnet.

  Liker

 3. am

  Helt nydelig skrevet! Blir glad inni meg, over at noen endelig skjønner

  Liker

 4. Sti9

  Vakkert :)

  Liker

 5. Øyvind

  At disse poengene, som har vært klinkende klare i flere år nå, ikke blir tatt på alvor og fører til en endring, er svært bekymringsfult. Jeg spør meg selv; hva slags mennesker ønsker å oppretteholde denne katastrofale forbudspolitikken…?
  Derimot er det svært gledelig å se at VG-Magne linker til denne typen informasjon. Tusen takk til blogger som har postet dette og tusen takk til Magne som gjør en fin jobb med å sørge for at flere får tilgang til denne typen informasjon.

  Liker

 6. Jonas

  Dette må begynne å bli almenn viten, og at den narkotikapolitikken som opprettholdes i verden får fortsette å eksistere er på grensen til kriminelt i seg selv. «War on drugs» er mer eller mindre en krig mot mennesker, mennesker som av diverse grunner har endt opp der de er. Disse menneskene trenger hjelp, ikke straff.
  Det er vel bevist fra mange hold at cannabis er mindre farlig enn alkohol og tobakk, så hvorfor er dette en ulovlig vare? – Kan det være at det er noen som beskytter egeninteresser kanskje…?

  Liker

 7. Koppa Dasao

  Støtter helt og holdent en legalisering av cannabis.

  Liker

 8. Daniel

  Fantastisk godt skrevet artikkel, som hvis lest med objektive øyne, burde overbevise skeptikerne! Slutt å ødelegg samfunnet med eldgamle moralistiske verdier, og dyrk utviklingen, invidets rettigheter og personlig frihet!

  Liker

 9. Jan

  «Noen mener cannabis er en inngangsport til andre stoffer…»

  Men ikke alkohol??? Finnes det en eneste rusmisbruker som ikke begynte med alkohol?

  Liker

  • O

   Livet er en inngangsport til døden……..i mellomtiden er vi overlatt til oss sjøl.

   Liker

  • Magnus

   Jeg tror lite på at verken det ene eller det andre fører til bruk av andre stoffer. Jeg tror heller at først og fremst nysgjerrige mennesker prøver det ene, og er man åpen for det ene, er man gjerne åpen for det andre også. Jeg tror ikke at det faktum at de fleste heroinavhengige «startet med cannabis» beviser noe som helst.

   Liker

  • Jens

   Selvfølgelig er både alkohol og cannabis «døråpnere» for andre stoffer, dette er fordi verden må alltid ha en unnskyldning å gjemme seg bak for å rettferdiggjøre eller prøve å overbevise seg selv om at, «hvis jeg ikke hadde drukket alkohol så hadde jeg aldri prøvd marihuana eller sterkere stoffer». Selv om alkohol og cannabis gir en rus som folk vil oppleve nye høyder av, så betyr det ikke at det er selve stoffet som er avhengighetskapende, men ditt eget ønske om å oppnå en høyere rus. Sammenligner du det med noe enkelt som å kysse noen, så betyr det ikke at jeg kommer til å bli en voldektsmann, selv om alle voldtektsmenn startet med å kysse.

   Liker

 10. Tore

  Det er trist å se at rus er så veldig viktig for folk. Kommentarene her er ikke basert på artikkelen sine argumenter om at straff kan være mer skadelig en narkotikaen, de er mer basert på «ja, steintøft med ting som gir rus, gjør det mest mulig til en del av hverdagen.» At alkohol ødelegger veldig mange familier er ikke et argument for at flere burde røyke hasj. Det er et argument for at noen burde drikke mindre alkohol. Det er en litt vel enkel mentalitet å være svært positiv til rus så lenge man har det gøy og så skulle definere det som et problem for helsesektoren når det ikke fungerer så bra lenger. Jeg håper dere som synes artikkelen var fantastisk godt skrevet og vil ha frihet til å nyte gode rusmidler fikk med dere at artikkelen omtaler rus-avhengighet som et helseproblem?

  Liker

  • Selv om du er nykter og er stolt over din levemaate, betyr ikke det at alle vil leve som deg. Det er saa enkelt aa doemme andre, spesielt om ting en egentlig ikke vet saa mye om.

   Jeg liker aa ta meg ei boenne paa like linje som jeg liker aa ta meg en dram, men jeg har ogsaa ansvar her i livet, som to barn, jobb, kone, fritidsaktiviteter etc. Men jeg lar aldri rusen komme paa bekostning av mitt ansvar. Men hva jeg velger aa gjoere en fredagskveld etter at barna er i sengs har ingen andre noe med.

   Og selv om jeg tar meg en roeyk en gang i blant saa lever jeg et sunt og meningsfullt liv. Og jeg er saa lei av den harde kritikken av «hasj» i Norge hovr de som ikke bruker det er veldig klare til aa si i fra til de som faktisk tar seg en blaas.

   Saa jeg tror nok kanskje du maa lese artiklen en gang til ogsaa Tore, og ikke si at alle som liker artiklen gjoer det for aa beskytte sin egen samvittighet som cannabis bruker.

   Liker

  • Hei Tore.
   Søkte opp «ja, steintøft med ting som gir rus, gjør det mest mulig til en del av hverdagen» for å se hvor det stod i diskusjonen her, da jeg ikke kunne se å ha lest det. Ble forundret når nettleseren bare fant den setningen i ditt innlegg?
   Greit at du er imot, alle diskusjoner har godt av forskjellige meninger, men kanskje litt ugreit når du legger ord i munnen på din menings motstandere?

   Liker

  • Det du ikke forstår er at rus er en helt essensiell del av det å leve. Kroppen har sitt eget belønningssystem,endorfiner produseres i ryggraden ved hard trening,dopamintilførselen til hjernen øker når noen sier noe fint til deg osv. Det er dette som gjør oss glade,til og med du er skapt sånn. Forstyrrelser i dette belønningssystemet fører til depresjoner,psykosomatiske plager, ADD/ADHD etc etc.

   Liker

  • jada

   Det er jo det som er hele poenget med artikkelen. At man avslutter krigen med de ødeleggelser den medfører, og behandler dette som et helseproblem ! Selvsagt vi de av oss som heller røyker en joint innimellom fremfor å drikke alkohol synes dette er helt topp :)

   Liker

 11. Det er fint å se at folk motarbeider de totalitære tendensene vi ser i nesten alle myndigheter verden om.

  Liker

 12. lena

  Thank U miss

  Liker

 13. Obligatorisk navn

  I Bhutan er det strenge straffer for å røyke vanlige sigaretter. Et ypperlig land å reise til en måneds tid hvis man vil slutte å røyke.Mer effektivt enn å ringe røyketelefonen.

  Liker

  • Du kan fint røyke sigaretter i Bhutan – til og med på barer. Forbudet er en vits – med visse lignende, negative konsekvenser som de som Ethan Nadelmann fremhever som negative i forbindelse med cannabis-forbudet i Vesten.

   Her, fra Wikipedia: List of smoking bans:

   Smoking in all public places in Bhutan became illegal on 22 February 2005. It thus became the first nation in the world to outlaw this practice outright. However, there is little enforcement. Cigarettes are widely smuggled, and bars in the Bhutanese capital Thimphu are usually smoky.

   The National Council decided on 10 July 2009 to lift the bar upon the sale of tobacco and tobacco products while discussing the tobacco control bill.

   The council, with a majority, agreed to delete the section C in chapter three of the bill, which says, “No person shall sell tobacco and tobacco products.” The council chairperson, Namgay Penjore, said that they discussed including a new clause to control the sale of tobacco and tobacco products through pricing.

   Council members said that the bar upon sales had been ineffective and led to a black market. Some said tobacco was easily available anywhere, but at exorbitant prices because of the ineffective restrictions.

   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_smoking_bans#Bhutan

   Liker

 14. Obligatorisk navn

  Lover er ikke naturgitt. Men kanskje mange fler ville skadet og drept folk de ikke tåler trynet på hvis det hadde vært lov å drepe og skade folk. Takk for den kunstige loven mot drap og vold.

  Liker

 15. Obligatorisk navn

  For ikke å si den kunstige loven mot å tukle med gener.Som forhåpentligvis består. Watch out for GMO-lobbyen.

  Liker

 16. Obligatorisk navn

  I enkelte kulturer har de kunstige lover som tillater ektemenn å voldta konene og foreldre kunstig lov til å dælje løs på barna sine under dekke av oppdragelseshensyn. Unaturlige lover……………den verden, den verden….sukk.

  Liker

  • Koppa Dasao

   Si meg, er du redd for sola?

   Liker

   • O

    Sola er jeg ikke så redd for. Så ofte som mulig står jeg opp,trakter en kopp kaffe og går ut for å se soloppgangen.Hilser sola velkommen og gjør den 5000 år gamle yogaøvelsen «Solhilsenen». Øvelsen ligner mye på hva katta gjør når den nettopp har våknet og strekker seg..Da er det ganske stille og fresht i verden fordi folk ennå ligger og sover. Har ikke blitt til stein hittil. Ikke har jeg vært stein heller. Jo engang på 80-tallet. Det var noe dritt.Never again.
    La alt bli lovlig. Men ikke før alle har lært seg respekt. Det blir noen år til.

    Liker

  • Whoopsie

   Må være fælt å skjønne så lite som deg…

   Liker

   • Koppa Dasao

    Det er ikke noe å frykte, det. Når sola bryter frem blir han til stein, og da kan vi flire over hva han skrev.

    Liker

 17. Obligatorisk navn

  Menneskeheten gjør så godt den kan. Vi kan dessverre ikke bedre.
  TALENTLØST er vel det ordet som best dekker det meste menneskeheten får til. Alt sett under ett. Me store øyne og i fugleperspektiv. Menneskeheten har gått seg vill ett eller annet sted på veien. Hvor? Var det idet bankvesenet oppstod? Var det idet Gud ble erklært død? Eller var det en million ulike faktorer som oppstod samtidig hvor hvert fenomens sommerfugleffekt flakser rundt i sterk konflikt med hinanden?………….
  Kvasifilosofisk hilsen alle tre.

  Liker

 18. Georg

  Godt skrevet. En forfriskende fryd å lese noe reflektert om dette tema.

  Liker

 19. Nikolai

  Ironisk nok koster GHB og heroin per rus mindre enn for en dose alkoholrus. Så hvis man skal ruse seg er det jo mer økonomisk med narkotika enn alkohol. Kilde: narkotika og medikamenter omsatt illegalt i oslo sentrum, Uteseksjonen.

  Det er jo veldig ironisk. Også er det jo ekstremt enkelt å få tak i. Heller ingen 18 årsgrense.

  Liker

  • Nikolai

   Åja, det er jo ulovlig, det glemte jeg. Men virker ikke sånn siden det selges helt åpenlyst.

   Liker

  • Det er snart lettere å få tak i narkotika enn sigaretter.

   Liker

   • Alamos

    Får håpe d ! sigg = butikk/kiosk/annet utsalg = regulert

    For ikke nevne , jeg selv røyker kun om d er topp marroc eller sort afghan + tilsvarende marriss f.eks rainbow/blueberry +/-

    Please gi meg et utsalgssted eller apotek/medical , så kan vil alle unngå folk man ikke skal omgåes .

    Liker

 20. Narkotika er ikke bra så lenge stoffet enten er for sterkt eller skittent som følge av av kriminelle vil tjene mest mulig penger på stoffene. Ikke det at jeg ønsker å legalisere narkotika heller. Ellers er det å drikke seg full også en negativ ting, man kan enklere havne i slåsskamp, kjøre i fylla og gjøre saker og ting man ikke ville ha våget å gjort i edru tilstand.

  Liker

 21. Totty

  Nydelig ! Endelig noen som tør og si noe. Forbudet og hele politikken rundt rus er totalt styrt av moral. Det er intet mindre enn overgrep. Takk karibu :)

  Liker

 22. Godt reflektert

  Liker

 23. Bopp

  Svært god artikkel, objektiv og balansert. Mer av dette VG!.
  Våre politikere er vel egentlig bare redde for å begå politisk selvmord ved å tenke nytt/objektivt.

  Liker

 24. Smoke_a_joint_and_a_waffel

  Mr. Nadelmann er nok en kompetent mann: «Han nøyde seg ikke med tre grader fra Harvard, han har også mastergrad fra London School of Economics. Blant fagene er juss og internasjonale relasjoner.»
  Det som er litt synd, er at dette har det blitt skrevet om før uten at det har skjedd noen ting. Regjeringen vi har i dag er en regjering med STORE beslutningsvegringer. De klarer jo aldri å ta en eneste (bra) beslutning, så hvordan i all verden skal de da klare å bli enig om en endring i narkotikapolitikken? Hadde vi kunnet stemme over dette er jeg sikker på at cannabis hadde blitt lovlig i Norge.

  Liker

 25. Bare si det

  Slapp av folkens, det blir legalt så fort politikerne får opp øyne for hvor stor intekt Norge kan få av monopilosert salg. Det vil si at det blir legalt, men bare for Norge – ingen hjemmekok så å si-
  Ser for meg at man kan finansiere bru bygging i sogn og fjordane av salget, samt bygge ut nye togforbindelser for disse pengene. Ser skiltet til Jernbaneverket som sier at strekningen mellom A og B er finansiert av hasj og pott og vil stå klart om 2 år…

  Liker

 26. Jon Olsen

  http://www.osloby.no/nyheter/Politiet-hever-straffene-for-narkotika-pa-Sensation-6990585.html

  I følge politiet straffer man for å forebygge, og man straffer hardere for å forebygge bedre.

  I Aftenbladet skrives det regelmessig om folk som havner på sykehus med GHB-overdose og som kan vente seg en anmeldelse i etterkant. Det er kanskje for å rehabilitere heller enn å forebygge.

  Det er vanskelig å forstå hvorfor man straffer folk for overdoser og festing men politikerne mener altså at det er slik det skal være.

  Liker

  • Akkurat som det ikke er straff nok og drikke ghb. Vi snakker om kokt kakukisk soda!

   At politiet er straffetilhengere som skal forsvare oss og gjort det regningsvarende og være straffelysten er for meg et langt alvorligere problem enn narkotika.

   Å sette folk på glattcelle for bruk, er det og være et godt menneske eller er det og være respektløs mot andre menneskers valg?

   Liker

   • Nikolai

    Kan magen etse med syren eller får man ikke magesmerter? Kaustisk soda er vel ikke så bra. Står ikke i info om GHB at det gir etseskader.

    Liker

 27. Silje

  Jeg mener at et viktig poeng i debatten om legalisering av hasj og marihuana er det at det er ikke målbart på stedet om man er rusa. Man har promillekontroller jevnlig i Norge, men så vidt jeg vet finnes det ingen stikk kontroller på om man har røyka. Så hvis hasj blir legalisert og man ikke kan ta stikk kontroller, så betyr vel det i praksis at det er mer eller mindre fritt fram for å kjøre i rusa tilstand….

  Liker

  • siljeb

   alle jeg kjenner som røyker og har lappen har null problem med å være høy og bak rattet. det påvirker deg ikke på samme negative måte som alkohol når du kjører. det er som å si at man ikke kan ha noe kontroll på om folk er trøtte eller sinte for eksempel eller tatt sterkere saker som piller, sopp osv som kan forårsake at man ikke egner seg på vegen. jeg syns at cannabis skal legaliseres, og at man kan stole på at folk vet selv om de er i stand til å kjøre etter de har røykt eller ikke. det er på tide at vi blir gitt mer frihet og ansvar. forbudet fungerer veldig dårlig.

   Liker

   • Ikkesant siljeb. Alle vet at det farligste for en sjåfør er og være trøtt. Men man kan jo ikke sjekke alle morgentrafikanter om de har sovet godt om natta? Men mennesker har kanskje lyst til og kontrollere slik atferd også? Tenk om cannabis ble legalisert da blir det fritt frem og kjøre under cannabisrus,- men hva med en reelle frykten, – at folk som ikke har sovet godt om natta ikke skal kjøre til jobb trøtte og uopplagte?

    Da må vel cannabis og en god natt søvn være og foretrekke?

    Straffetilhengere og andre straffelystne mennesker er veldig glad i et spesielt ord, og det ordet er «kontroll». Hvordan kan vi ha kontroll over folks tanker, og hvordan kan vi kontroll over menneskers handlinger er mantraet de aldri blir lei.

    Liker

  • Alamos

   Her er den kjekke og annerkjente » Noia» aka «paranoia» aka » paranoid » slår inn på d posistive…. man kjøre enten akkkuartt 100% fartsgrense, man fokusere 150% dvs man sjekka sider og bakspeil konstant i microsec nivå ! Eller man kjører dritsakte og gjør alt i sin makt i å ikke ha biler bak, kun forann og holder god avstand , men likevel synlig :) begge selvopplevd :)

   Liker

  • Lov & Rett

   Det er målbart om man er rusa eller ikke for alle rusmidler. Ny lov mht. kjøring i påvirket tilstand via måling med tallverdier (tilsvrende promille) på alle typer rusmidler ble gjort gjeldende f.o.m. 1. janur 2012. Se folkehelseinstituttet.no

   Liker

 28. Rattja

  This man is talking sense people!

  Jeg pleier aldri å kommentere på slike ting, og tviler på at dette blir lest av noen som faktisk kan få noe til å skje, men skader ikke å prøve sant?

  Vi er vel stort sett alle enig nå om at cannabis ikke er så farlig lenger, og det er mange fler som bruker det enn folk flest faktisk forstår.

  Hva jeg sliter med å forstå er hvorfor vi ikke kan stemme over det?

  Vet det har blitt gjort meningsmålinger, der flesteparten er positive til en form for legalisering eller i det minste avkriminalisering. Men kan vi ikke bare ha en avstemmning og få det overstått?
  Ingen trenger å begå noe politisk selvmord, siden det er da folket som taler.
  Er lei av at det bare blir prat, er lei av å vente.. Vi alle vet det kommer til å skje, bare et spørsmål om tid…

  Jeg røkte meg igjennom skolen, og var fremdeles en av de beste i klassen, har i dag en god job og tar ansvar.
  Eneste jeg faktisk er redd for er å bli tatt.. Tatt for hva egentlig?
  Var involvert med politiet en gang da jeg var 17, selv ikke de tar dette seriøst. De ble faktisk skuffet at det ikke var noe annet, men måtte handle pga regler.

  Til sammenligning kjenner jeg en som konstant er på piller han har fått av legen. Han er alltid trøtt og ukonsentrert, eller veldig hyper (når han tar for mye). Dette er 100% lovlig, men i mine øyne ekstremt farlig.

  Liker

 29. Bravo, god artikkel. Blir glad!

  Liker

 30. FyrsteKaken

  Hadde vi legalisert narkotiske stoffer kunne vi lagt ned nesten alle fenglsel i Norge. Tenk hvor mange som hadde mist arbeidsplassen sin! Fysj og fy >_<

  Liker

 31. Philip

  Kjempe artikkel! Bra jobba. Ting må forandres! Eneste problemet er at de som
  Sitter med makta taper masse penger på forandringer, og de gjør alt de kan for å unngå det. Grådige mennesker

  Liker

 32. Jens Stoltenberg

  Amerikanerne har en agenda bak sitt forbud. Da Nixon på sekstitallet erklærte sin «War on Drugs» var det primært for å fjerne demonstranter, protester og negativ PR i forhold til Vietnam. Det å samtidig kunne putte dem rett i private fengsler var en vinn vinn situasjon som både tiet demonstranter og ga omsetning i fengselsvesenet. En avledning man kan si at i varierende grad fungerte. Amerikansk dobbeltmoral av typisk standard. Akkurat som opiumsbruken nevnt i artikkelen. Ikke før de kinesiske innvandrerne ble overrepresentert som brukere, ble det ulovlig.

  Leser man et minimum av historie ift dette så skjønner man fort at det er ingen som bryr seg om deg eller din helse. Men snarere om du kan bidra til et budsjett, eller på en annen måte hestehandles. Vi snakker mer i retning av slaveri og menneskehandel med innslag av rasisme og undertrykkelse.

  Nadelmann er en del av en effekt. En langtidsvirkning av en bedratt verden som er i ferd med å våkne. Vi vet hvor dette ender. Bare ikke når. Spørsmålet har likhetstrekk ved dobbeltmoralen i oljeselskapenes interesser i ren energi. Det må bli tomt for olje før noen gidder å gjøre alvor av sine utbasuneringer om investeringer i alternative energikilder.

  Når det gjelder det norske syn på narkotikalovgivning så begynner det å blir interessant. For vi har jo ingen Vietnam krig å dekke over eller hundretusenvis av innvandrere å sysselsette gratis. Hva er bakgrunnen for vårt syn? Jeg kjøper argumentet med amerikanisering på sekstitallet men føles ikke ut som det er nok. Hva er det som får folk til å samle seg i saueflokken og ofre den frie tanke? Besnærende, og kanskje typisk norsk?

  «Ååå neeei. Sånn hasjiss og kannibass er fali’e greier gitt.»
  (For det vet jo alle… eller… jeg har hvertfall hørt det flere ganger av noen. Da må det jo være sant…)

  Og en liten apropos til dette med tenåringer som nå er tenåringsforeldre og med referanse til «Nadelmann-effekten». Jeg har selv en datter på 3 år og jeg har ikke tenkt til å føye meg inn i rekken av sauer som står og maner skråsikkert sine egne barn i ting som de ikke er i nærheten av å besitte kompetanse på. Det blir som å juge sine egne barn opp i ansiktet. Hvis ikke man kan være objektiv vil man fortsette å forgifte kommende generasjoner med kvakksalveriet fra det glade 60-tall.

  Personlig er jeg nå på 17. året som daglig cannabisbruker. I min sfære hersker det liten tvil om at lovverket kun er til for å rekruttere folk inn i de kriminelle miljøer. Ordensmakten har jo sine allerede etablerte budsjetter å ta vare på og jeg kan vel konkludere med at så lenge sauene sitter ved roret så blir det ikke tomt for olje med det første.

  Liker

  • Bopp

   Jeg har røkt cannabis daglig i 40 år. Jobber på høyt nivå i helsevesenet, har 2 flotte barnebarn og et lykkelig liv. Jeg er i god psykisk og fysisk form, trener regelmessig og føler jeg bidrar positivt til vårt samfunn.
   Jeg selv har det bra, men synes det er trist at Norge kriminaliserer så mye flott ungdom. Like trist er det at våre politikere fortsatt tviholder på holdninger fra 60-tallet når det gjelder bruk av cannabis.Tiden er imidlertid til vår hjelp, se bare hva som har skjedd med våre holdninger til homofili, kvinnelige prester, TV-monopoler etc.
   Men…, jeg begynner å bli utålmodig.
   Det første politiske partiet som tør å ta et fordomsfritt standpunkt til dette spørsmålet vil få min,… og mange andres stemmer.

   Liker

   • Psytex

    Ja da kan du jo stemme DLF, det er det eneste partiet som ønsker en legalisering av narkotika, de nermeste som kommer DLF (Det Liberale Folkepartiet) er Miljøpartiet De Grønne som ønsker en legalisering av cannabis.
    Min stemme går til DLF, Norge trenger et langt mere liberalt samfunn, regjeringen må slutte å forby alt dem ikke liker!
    Også har MDG en alt for snill innvandrings politikk etter min mening, jeg velger å ikke gå for De Grønne siden det etter min mening er en gjeng med snillister, men det er jo også derfor de ønsker å legalisere cannabis, fordi dem ser hvor uhumant det er å straffe folk for uskyldig bruk av cannabis

    Liker

  • Jasså Jens, jeg som trodde du bare hadde «prøvd hasj ved et fåtall tilfeller» ;) Men du er inne på noe som ikke kan gjentas for ofte: Foreldre må slutte å fremstille egne følelser som (sikker) kunnskap. Ikke noe galt med følelser så lenge de uttrykkes som det de er («Jeg føler…»). Men skråsikkerhet er ren manipulering. Nå mener jeg ikke at foreldre skal oppfordre barna til å røyke noe som helst. Men de som ønsker seg ressurssterke barn, må skjønne hva ressurser er i dagens samfunn. Det er ikke evnen til å svelge autoriteters sterke meninger rått. Det er evnen til å sette seg inn i en sak fra flere sider, og ikke mene så mye før man har grunnlag for det. Gjerne vitenskapelig grunnlag, slik Nadelmann har.

   Liker

  • Koppa Dasao

   Du babler som Stolt, men jeg tviler på at du er Sleipenberg.

   Liker

 33. Jeg syns dette var en bra skrevet artikkel.

  Kommer ikke på noen punkter som andre før meg ikke har skrevet.

  Liker

 34. Ådne

  Ja det gjør godt å høre fra andre deler av verden.Av å til får man en følelse av å bo på en liten øy i stillehavet der ingen vet at det finnes liv andre steder.Men så kommer Ethan og forteller at der lys og liv i andre enden av «tunellen». Takk Karibou.<3

  Liker

 35. Tilbaketråkk: En kort historie om rusisme | Karibua

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s