Studentmagasinet Punkt

Punkt (2001–03) var et uavhengig gratismagasin tilknyttet portalen studentnett.no. Magasinet ble distribuert direkte på landets høyskoler og universiteter et par ganger i semesteret. Opplaget var 90 000. Redaktører var Ingrid Skogrand, og senere Ellen Wisløff Hovind. Ansvarlig utgiver var Njord Invest AS.

Jeg begynte å skrive i bladet etter at de utlyste en novellekonkurranse for studenter som jeg vant.

Reklamer